Chou Kakutou Densetsu Ashita Kagayake!!

Chou Kakutou Densetsu Ashita Kagayake!!

Other names: 超格闘伝説あした輝け!!, Ashita Kagayake!!, Chō Kakutō Densetsu Ashita Kagayake!!, Shine Tomorrow!!, Super Combat Legend: Shine Tomorrow
Status: Ongoing
Last update chap

List Chou Kakutou Densetsu Ashita Kagayake!!'s chaps

#Chap TitleDownloadUpdated
1Chap 1 10.3MB2 years ago
2Chap 2 6.4MB2 years ago
3Chap 3 7.9MB2 years ago
4Chap 4 8.2MB2 years ago