Chouchou Nannan

Chouchou Nannan

Other names: ちょおちょおなんなん, 喋喋喃喃, Call and Reply, Chou Chou Nan Nan
Status: Ongoing
Author: Takemiya Jin
Two sets of friends come together to form a tight-knit group. Things become interesting when Nao spots Aoi's feelings for Chihiro.
Last update chap

List Chouchou Nannan's chaps

#Chap TitleDownloadUpdated
1Chap 1 4.7MBone year ago
2Chap 2 3.9MBone year ago
3Chap 3 4.1MBone year ago
4Chap 4 3.8MBone year ago
5Chap 5 4.6MBone year ago
6Chap 6 6.3MBone year ago
7Chap 7 2.2MBone year ago
8Chap 7.1 Chouchou Nannan: 2nd 2.4MBone year ago
9Chap 8 Chouchou Nannan 2nd 2.4MBone year ago
10Chap 7.2 Chouchou Nannan: 2nd-2 3.6MBone year ago